Kérdése van? Segítünk!

Kérdése van? Segítünk!

Nem talál valamit az oldalunkon? Nem világos valamelyik funkció? Munkatársaink szívesen segítenek Önnek eligazodni a Kitvalasszak.com portálon.Csak adja meg nevét, e-mail címét és írja meg miben segíthetünk és mi hamarosan felkeressük Önt.
Általános szerződési feltételek

 

TST Concept Kft. által működtetett internetes szájt, (továbbiakban: Szolgáltató), tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

Aki a www.kitvalasszak.com és www.mitvalasszak.com oldalaira hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

 

I. Általános rendelkezések:

 

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

b.) nem a rovat jellegének megfelelő;

c.) szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

d.) erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;

e.) félelemérzetet kelt;

f.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;

g.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emelt díjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

h.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

i.) a szolgáltató megítélése szerint sértheti a Kft., üzleti partnerei vagy az oldal felhasználóinak jogait;

j.) spam hirdetésnek minősül.

 

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

a.) olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;

b.) a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

c.) politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

d.) tiltott gyógyszerreklámnak minősül;

e.) burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;

f.) külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;

g.) megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);

h.) dohányáru reklám;

i.) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

 

3.) Jogok és kötelezettségek A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

a.) Felhasználó tudomásul veszi , hogy általa, a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

b.) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

c.) Az TST Concept Kft. által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.

d.) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, az TST Concept Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a TST Concept Kft. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

e.) A meghatározott limiten felül feladott tevékenységi körök száma, a keresőkben nem jelennek meg a látogatók számára.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a limiten felül feladott új tevékenységi körei a www.kitvalasszak.com oldalán, illetve a www.mitvalasszak.com oldalán a limiten felüli termék, vagy termékhez való csatlakozás nem aktiválhatók, amíg az a  limit alá nem esik.

f.) A limitek eléréséről Szolgáltató az oldalon megjelenő hibaüzenetek és a felhasználó e-mail címére kiküldött értesítő e-mailek formájában. Amennyiben az adott felhasználó az adott  limitnél nagyobb mennyiségben kíván megjelenni, akkor lehetősége van előfizetni a többletszolgáltatásokért.

 

I. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a.) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

b.) A Szolgáltató jogában áll , hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje.

c.) A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.

d.) A www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az TST Concept Kft.-t illeti.

e.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com oldalakon megjelentetett adatot felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.

f.) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

g.) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

h.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

i.) A hirdetésben szereplő adatok, információk valóságtartalmáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, azok kizárólag a hirdetőt terhelik.

 

II. Felelősség kizárása

1.) A www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség.

Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a www.kitvalasszak.com és a wwww.mitvalasszak.com oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Ez vonatkozik a www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com oldalain elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

2.) Szolgáltató nem vállal felelősséget:

a.) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

b.) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;

c.) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;

d.) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

e.) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;

f.) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;

g.) a rendszer használatából adódó károkért,

h.) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. A www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

 

III. Egyéb rendelkezések

1.) A www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldalak, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

2.) Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:

a.) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;

b.) jogsértést megvalósító hirdetés;

c.) az etikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;

d.) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása) Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt. XML-es (csoportos) és manuális feltöltés esetén is csak egyszer szerepelhet ugyanazon hirdetés egy kategóriában. A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak.

Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

3.) Egy adott e-mail cím csak egy hirdető adatai között szerepelhet.

4.) A hirdetések szöveges részében (a megjegyzésben) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe. A www.kitvalasszak.com fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

5.) Fenntartjuk a www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas. Ilyen esetekben a Szolgáltató az egyébként szokásos hirdetési díjat számlázza ki a tartalmak elhelyezőinek, és a díjat a tartalom törlését vagy módosítását követően is teljes összegben kötelező megfizetni.

6.) A www.kitvalasszak.com és a www.mitvalasszak.com portálokon fellelhető szöveges, fotós és multimédiás tartalom az TST Concept Kft. szellemi tulajdona. Az TST Concept Kft. minden jogot fenntart a tartalom másolásával és terjesztésével kapcsolatban.

7.) A hirdető tudomásul veszi a Szolgáltató, Általános Szerződési Feltételeiben rögzítetteket!