Kérdése van? Segítünk!

Kérdése van? Segítünk!

Nem talál valamit az oldalunkon? Nem világos valamelyik funkció? Munkatársaink szívesen segítenek Önnek eligazodni a Kitvalasszak.com portálon.Csak adja meg nevét, e-mail címét és írja meg miben segíthetünk és mi hamarosan felkeressük Önt.
Akadálymentesítési támogatás

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján a mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás építéséhez, vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire vissza nem térintendő állami támogatás nyújtható.
Forrás: www.otpbank.hu2012-08-06 08:55:00

Mozgáskorlátozott személy

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet (továbbiakban: 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet) 1. & (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. &. a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személynek minősülő személy.

Akadálymentesítés

A mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.

Milyen esetekben jogosult az akadálymentesítési támogatásra?

A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs igényelheti, ha

 • a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért
 • ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.

A mozgásszervi fogyatékosság, illetve a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása

A módosító rendelkezés értelmében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet 9. & (8) bekezdése alapján a mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:

 • a) a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 7. & (3) bekezdése a) pont aa) és ac) alpontja szerinti iratokkal, (azok egyikével),
 • b) az orvosszakértő szervnek a 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság minősítését tartalmazó szakvéleményével, vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylő mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott.

Az előzőek szerinti mozgásszervi fogyatékosságot, illetve a súlyos mozgáskorlátozottságot az a) pont szerint dokumentumok egyikével és a b) pont szerinti dokumentum valamelyikével kell igazolni.

Ha a súlyos mozgáskorlátozottság igazolása céljából szükséges a Korm.rendelet 9.&.(8) bekezdés szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, a súlyos mozgáskorlátozottság 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálatát – a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok benyújtásával – az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott települési, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjénél (továbbiakban: körzetközponti jegyző) lehet kezdeményezni. A körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedőképesség minősítése érdekében.

A 102/2011. (VI.29.) Korm.rendelet 7. & (3) bekezdés a) pont aa) és ac) alpontja értelmében a kérelemhez mellékelni kell:

 • a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló,
  • aa) a Fot. szerint fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat , vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
  • ab) a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és a fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) EszCsM rendelet 3.sz. mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
  • ac) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2. & a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát.

Az akadálymentesítési támogatás összege

További információkat a következő oldalon olvashat: www.otpbank.hu
 

Ezt a cikket olvasta már?

Új pályázat - Az Otthon Melege

10 milliárd forintos támogatáskerettel, 50%-os támogatásintenzitással indul el a társasházi energiahat...