Kérdése van? Segítünk!

Kérdése van? Segítünk!

Nem talál valamit az oldalunkon? Nem világos valamelyik funkció? Munkatársaink szívesen segítenek Önnek eligazodni a Kitvalasszak.com portálon.Csak adja meg nevét, e-mail címét és írja meg miben segíthetünk és mi hamarosan felkeressük Önt.
Tornaterem akusztikai célú felújítása

Budapest III. kerületében, csen-des, nyugodt környéken működik 2004. óta a British International School, amely óvodástól közép-iskolás korig fogadja a fiatalokat.
Knauf Insulation2015-09-25 09:49:25

Budapest            III. kerületében, csen-des, nyugodt környéken működik 2004. óta a British International School, amely óvodástól közép-iskolás korig fogadja a fiatalokat. Annak ellenére, hogy új, korszerű épületekben folyik itt az oktatás, tor-naterme mégis átalakításra szorult, amelyet az idei nyári szünidő alatt végeztek. A nagyméretű, kiválóan felszerelt, jó állapotú tornacsarnok felújítását az tette szükségessé, hogy alakja és kialakítása miatt annyira visz-szhangos volt, ami szinte lehetetlenné tette a napi használatot.

A tornaórákon a diákok – különösen több osztály esetén – alig hallották a tornatanárok utasításait, minden sporttevékenység nagy zajjal járt. Iskolai rendezvényeken nemhogy a szereplők előadott műsorszámokat nem lehetett tisztán hallani, de még az előadás nyelvét sem lehetett megállapítani. Ezek alapján döntötte el az is-kola vezetése, hogy mielőbb meg kell oldani az akusztikai prob-lémákat.

A felújítás az 535 m2-es, 4800 m3 térfogatú, a tetőgerincnél 11 m belmagasságú tornacsarnok akusztikai vizsgálatával kezdődött, amelyet az Arató Akusztikai Kft. végzett, zajgenerátorral előállított szélessávú fehér zaj segítségével. A mérések szerint kiugróan rossz értékek jelentkeztek az 500-1000 Hz beszédtartományban. Emiatt volt nagyon rossz a beszédérthetőség már kis hangerő mellett is. Az akusztikai szakvélemény megállapította, hogy az utózengé-si idő Tm=2,88 sec volt, a párhuzamos, sima falfelületek között oda-vissza verődő zajok következtében többszörös csörgővissz-hang keletkezett.

A jelenségek megszüntetéséhez javítani kellett a hangelnyelést. Ehhez a tervezők a falakra és a tetőszerkezet belső oldalára a tor-natermi követelmények között is ideális fagyapot táblákat válasz-tottak, mivel hangelnyelési tulajdonságaikról mérési eredmények állnak rendelkezésre, ütésállóak, és látszó felületként is alkalmaz-hatóak. A tervezési feladatot jelentősen nehezítették a tornacsar-nok megfelelő fényviszonyaihoz szükséges, érthetően nagyméretű ablakok, ezek figyelembe vételével kellett kialakítani a szigetelhető részeket.

A hangelnyelés fokozására a gyárilag fehérre festett 35 mm-es fagyapot táblák 8 cm-es párnafákra rögzítették, amely közé ás-ványgyapot réteg került. Ezzel a megoldással a súlyozott hangel-nyelése αw = 0,35(H) értékről αw = 0,85(MH) értékre nőtt (Kundt csőben végzett mérések szerint).

A labdaállóságra (ütésállóságra) vonatkozóan Lengyelországban készültek mérések a 25 mm-es termékekről, az EN 13964:2004 Álmennyezetek.      Követelmények               és           vizsgálati módszerek szabvány szerint, a felületre merőlegesen és 60°-os szögben rálőtt labdával.

A vizsgált sebességek mellett a felület nem károsodhatott (nem lép-hetett fel a burkolat átlyukadása vagy egyes részek elválása). Ezek alapján a táblák besorolása:

Labdaállóság osztálya                      Labda sebessége
2A / 8,0±0,5 m/s                                     8,0±0,5 m/s
1A / 16,5±0,8 m/s                                   16,5±0,8 m/s

A vizsgálatok eredményei alapján belátható, hogy a 35 mm-es táblák nagyobb merevségük miatt bizonyosan megfelelnek a lab-daállósági feltételeknek.

A felújítás befejezéseként a szakértők ellenőrző méréseket végez-tek, amelyek során a beszédérthetőségi indexet, hangtisztaságot és az utózengési időt vizsgálták.

A vizsgálatok igazolták, hogy az arányaikban kis hangelnyelő fe-lületek ellenére gyakorlatilag a tervezett tulajdonságokat sikerült megvalósítani.

A csörgővisszhang megszűnt, az utózengési idő Tm = 1,53 sec értékre (az eredetinek csaknem felére) csökkent.

A RaSTI (beszédérthetőségi index) egy kategóriát javult, az eddig „rossz”-ból feljavult a „megfelelő” kategóriába.

A hangtisztasági fok feljavult 2 dB körüli értékre, ami beszédcélú terem esetén jónak számít.

Mindezeknek köszönhetően végre zavaró zajok nélkül, rendelteté-sének megfelelően használható a tornacsarnok.

 

Ezt a cikket olvasta már?

Fagyapot alkalmazása

A Knauf Insulation Kft. országos, nyilvános, pályázatot hirdet a Heraklith fagyapot termékcsalád (Hera...