Kérdése van? Segítünk!

Kérdése van? Segítünk!

Nem talál valamit az oldalunkon? Nem világos valamelyik funkció? Munkatársaink szívesen segítenek Önnek eligazodni a Kitvalasszak.com portálon.Csak adja meg nevét, e-mail címét és írja meg miben segíthetünk és mi hamarosan felkeressük Önt.
Át a falon - tervpályázat

"Át a falon" HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZATA pécsi északi várfalsétány feltárására
2010-07-22 09:51:00

Kiíró: Pécsi Tudományegyetem, Pécs/Sopianae Nonprofit Kft.

Határidő: 2010. 10. 05.

Pályázhat: Magyarország valamennyi felsőfokú építészképzésben résztvevő hallgatója, illetve azok a végzett építészek, akik diplomájukat 2010-ben védték meg

"Át a falon" - HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZATA pécsi északi várfalsétány feltárására

Képernyőkép.png

 

1. A tervpályázat tárgya, célja

A pécsi világörökségi helyszínek egységes építészeti megfogalmazása magában foglalta a nyugati és északi várfalsétány és kert kialakítását is. Ezzel Pécs történeti belvárosának - a műemléki korszakok egymásra épülésén kívül- még egy különlegessége vált láthatóvá: a nagy zöldterületek, parkok láncolata. A nyugati várfalsétány mára a belváros pezsgő kulturális helyszínévé vált. Az északi városfal tövében húzódó zöldfelület jelenleg "éledezik", lelkes civil törekvés próbálja a fiatalok, családok kedvelt helyévé tenni. A kiíró és több civil szerveződés Piknik Park néven számo gyerekprogrammal kíván életet csalni a területre. A pályázat célja ezen törekvés támogatása, a terület megközelítésének, feltárásának építészeti megfogalmazásával. Az északi várfalsétány területére a bejutás jelenleg nehézkes, a belváros irányából a területet övező telkeken keresztül lehetséges. A szeparált elhelyezkedés megnehezíti a park köztudatba valóbekerülését, népszerű "törzshellyé" válását mind a pécsi lakosok, mind a városba látogató turisták körében. A pályázat célja a városfalon keresztüli, északi megközelítés megteremtése mellett olyan jelértékű megoldás keresése, amely felhívja a figyelmet a fal tövében meghúzódó páratlan belvárosi zöldfelületre és jövőbeni programok helyszínére. Továbbá egy izgalmas építészeti helyzet friss szemléletű értelmezése, ötletek gyűjtése és bemutatása. A kiíró nem határozza meg a falon történő átjutás módját és helyét, mert ennek eldöntését a pályázóra bízza. A tervpályázatra beadott - a kiírás feltételeinek eleget tevő - munkák kiállításra kerülnek a pécsi Cella Septichora Látogatóközpontban.

2. A tervpályázat kiírója és lebonyolítója

Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.7624 Pécs, Szent István tér 17.
Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar, Építész Intézettámogatásával7624 Pécs, Boszorkány u. 2.

3. A tervpályázat jellege, formája

Nyilvános, titkos hallgatói ötletpályázat

4. A tervpályázaton való részvétel feltételei

A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építészképzésben* résztvevő hallgatója, illetve azok a végzett építészek, akik diplomájukat 2010-ben védték meg.A pályázaton történő indulással a pályázók maradéktalanul elfogadják a tervpályázati kiírásban foglaltakat.
A pályázaton való részvétel, a pályázat kiírás szerinti benyújtásával jön létre. Előzetes regisztráció nem szükséges.
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar - Debreceni Egyetem, Műszaki Kar - Szent István Egyetem, Ybl Miklós Építéstudományi Kar - Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem - Pécsi Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Kar - Nyugat-Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Alkalmazott Művészeti Intézet

5. A tervpályázat lebonyolításának menetrendje

A pályázati kiírás közzététele,kiadásának kezdete: 2010. július 12.Helyszíni szemle időpontja, helye: 2010. augusztus 2. hétfő, 14.00 óra Cella Septichora bejárata7624 Pécs, Szent István tér.

A pályázattal kapcsolatos kérdések határideje: 2010. augusztus 12. A kérdésekre adott válaszok határideje: 2010. augusztus 19.

A pályázatok postára adásának határideje: 2010. október 5. 24.00 óraEredményhirdetés ideje, helye: 2010. október 29. péntek 16.00 óra, Cella Septichora Látogató központ 7624 Pécs Szent István tér

6. A tervpályázat díjazása

A tervpályázat díjazására bruttó 1 000 000 Ft áll rendelkezésre, melyet a Bíráló Bizottság a beérkezett pályaműveket figyelembe véve oszt szét a díjazott tervek között. A díjakat a jogszabályok szerinti levonások terhelik. Az időközben érkező felajánlások révén további díjak és különdíjak is kiadhatók.

7. A Bíráló Bizottság tagjai

Elnök: Bozóky Anita ügyvezetőPécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.

Szakmai titkár: Molnár Tamás építész

Tagok:Czigány Tamás építész, Göde András építész, Szabó Levente építész, Dévényi Sándor építész, Getto Tamás építész, Hutter Ákos építész

Szavazásra nem jogosultak:Medvegy Gabriella építész, Veres Gábor építész

8. A tervpályázati kiírás és mellékletei

A tervpályázati kiírás és mellékletei kizárólag elektronikus úton tölthetők le a http://www.pecsorokseg.hu weboldal ÁT A FALON - hallgatói ötletpályázat menüpontjáról.
Direkt hozzáférés:http://www.pecsorokseg.hu/index.php?oldal=atafalon
A letölthető pályázati anyag tartalma:- tervpályázati kiírás- légifotó (jpg)- tervezési terület (pdf)- helyszínrajz (dwg, pla_Archicad 12)- környezet 3D modell (pla_ Archicad 12)- helyszíni fotók- címzéslap a postai feladáshoz (pdf)

9. Helyszíni szemle, kérdések, válaszok

A helyszín szervezett megtekintésére a pályázati menetrendben megjelölt időpontban és helyen lesz lehetőség. (További megtekintés egyénileg) A kérdéseket a helyszíni bejáráson személyesen, valamint a megadott határidőig e-mailben lehet feltenni az atafalon@pecsorokseg.hu

Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges címen. A válaszok 2010. augusztus 19-től a http://www.pecsorokseg.hu weboldal ÁT AFALON - hallgatói ötletpályázat menüpontja alól tölthetők le.

10. A tervpályázatok beadása

A tervpályázatokat kizárólag postai úton lehet feladni.A postára adás határideje: 2010. október 5. 24.00 óra. A postára adásnak maradéktalanul teljesíteni kell a titkosságot. Csak a mellékletként kiadott címzéslap használható, melyet kinyomtatva acsomagra kell ragasztani. Feladóként minden postai bizonylaton, a címzéslapon szereplő címzettet kellszerepeltetni.A csomagolás módjának biztosítani kell a sérülésmentes megérkezést. A késve feladott, valamint a titkosságot sértő pályázatokat a Bíráló Bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárja. A formai követelményeket nem teljesítő pályaműveket a Bíráló Bizottság a pályázatból bírálat nélkül kizárhatja.

11. Tervezési program

A pályázó feladata az északi várfalsétány, Piknik Kert megközelíthetőségének biztosítása az északi városfalon keresztül, a két oldal kapcsolatának megteremtése. A beavatkozás helyének és építészeti karakterének meghatározása a pályázat része. A pályázat célja olyan jelértékű megoldás keresése, ami a funkcionalitáson túl, képes felhívni a figyelmet az átjutás lehetőségére, a fal déli oldalán elterülő belvárosi parkra, a leendő programokra. A tervezési helyszín - Pécs belvárosában, műemléki környezetben fekszik - a történeti városmag szerves részeként értelmezendő, a városfal természetesen műemléki védettséget élvez, amely adottságok nem hagyhatók figyelmen kívül a tervezésnél.De a pályázat célja olyan friss, progresszív megoldások keresése, amelyek előremutató módon közelítenek ehhez az összetett építészeti problémához.

12. Beadandó munkarészek

A pályázatot egy darab álló formátumú A1 méretű lapon kell benyújtani, 5 mm vastag habkartonra felkasírozva.A pályázó feladata eldönteni, hogy az adott kereteken belül hogyan mutatja be tervét, gondolatait, de fontos, hogy a terv értelmezhető legyen. Műleírás külön nem adható be, de a tervlapon magyarázó szöveg elhelyezhető.A pályázat beadandó elektronikus formában is.A pályázathoz mellékelni kell lezárt A/5 fehér borítékban a pályázó adatait (név, lakcím, telefon, e-mail és az oktatási intézmény megnevezése) és a teljes pályázati anyagot (PDF fájlformátumban) tartalmazó CD-t.A tervlapot, a CD-t és a lezárt borítékot semmilyen módon nem szabad megjelölni, a szerzőket feltüntetni, vagy személyükre utalást tenni. Egy csomagban csak egy pályamunka adható be.

13. A pályázatok nyilvánosságra hozása, pályázat utáni kezelése

A lezárt borítékokat a pályázat bírálata után nyitja fel a Bíráló Bizottság. Minden boríték - a nem nyert pályázatoké is - felbontásra kerül. Minden beadott - a kiírás feltételeinek megfelelő - pályázat kiállításra kerül a szerzők feltüntetésével a Cella Septichora Látogatóközpontban. A Bíráló Bizottság a pályázatról összefoglaló zárójelentést készít és adíjazott munkákról külön értékelést ad. A zárójelentés az eredményhirdetésen nyomtatott formában átvehető vagy aztkövetően a http://www.pecsorokseg.hu weboldal Át a falon - hallgatói ötletpályázat pontja alól tölthető le. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot további kiállításokon, illetve egyéb módon bemutassa és népszerűsítse.A teljes tervpályázati anyag a kiíró tulajdonába kerül. A pályázó azzal, hogy pályázatát benyújtja, fenti feltételeket elfogadja.